fbpx

Drie vuistregels

Provincie, gemeente en regio’s huren dronevliegers in. Wat mag nu wel en wat niet?

Communicatieafdelingen en vastgoedbeheerders van gemeenten, provincies en regio’s huren steeds vaker dronevliegers in voor een bijzondere opname of inspecties. Vaak wordt van dronevliegers gevraagd om binnen de bebouwde kom of in de buurt van een vliegveld te vliegen, terwijl dat meestal niet zomaar mag. Maar wat mag dan wel? Hoe kan het wel? Hoe moet je de regels interpreteren? Je wilt als organisatie niet op de vingers getikt worden door de IlenT, zoals de gemeente Baarn onlangs.

Veel opdrachtgevers gaan er vanuit dat de leverancier weet wat hij doet (en dat het risico bij hem ligt). Juridisch gezien echter, is een opdrachtgever die verkeerde aanwijzingen geeft ook aansprakelijk.

De laatste tijd is er veel (online) discussie over de droneregelgeving en er is nog steeds veel onduidelijk. De nieuwe EU-regelgeving zal pas in 2021 van kracht zal zijn. Voor opdrachtgevers is het soms niet duidelijk wat wel en niet mag en dat leidt steeds vaker tot ingrijpen door de IlenT of door de politie.

Wil jij in een uur online bijgepraat worden door een expert op gebied van droneregelgeving? Wat mag je met een ROC en wat met een ROC-light? Hoe kan het wel voor jouw specifieke vraag? Schrijf je dan nu gratis in voor de eerstvolgende webinar.


Webinar op 25 juni 2020

Heb je een vraag? Stuur Mark een bericht.


 

Drone professionals, wie zijn dat?

In Nederland zijn er momenteel 1000 ROC light houders en ca 115 ROC vergunningshouders. Je kunt ze op de website van de IlenT vinden. Daarnaast maken sommige particulieren ook graag een shot van bovenaf, zeker voor het maatschappelijk belang. IlenT voert de handhaving op, laat films verwijderen en kan zelfs boetes opleggen. Wil jij weten waar je op moet letten om te weten of de dronevlieger jouw opdracht volgens de regels mag én kan vliegen?

Drie vuistregels voor het inhuren van de juiste dronevlieger voor publieke organisaties

De bestaande regelgeving is niet helemaal helder. Omdat er de laatste jaren relatief weinig aan handhaving van de regels in gedaan is er ook weinig aan jurisprudentie. Drie vuistregels:

1. Particulieren zonder ROC huur je niet in; De  Nederlandse wet maakt verschil tussen hobbymatig en professioneel vliegen.

2. ROC-light vliegers huur je vooral in voor:

  • Opdrachten buiten de bebouwde kom
  • Opdrachten >50 meter afstand van industrie, bebouwing en mensen

3. ROC vliegers huur je in voor vrijwel al het overige, maar daar betaal je natuurlijk meer voor. Zij kunnen ook tijdelijke ontheffingen aanvragen bij de IlenT. Check bij de ROC houder welke vergunningen zijn toegekend.

Lees meer over wat wel en niet mag met een ROC-light vergunning

Waarom deze webinar?

Ik begeleid en adviseer diverse droneprofessionals en bedrijven. Steeds vaker worden lichte vergunninghouders vragen gesteld die alleen door zware vergunninghouders kunnen worden beantwoord. Hoe oneigenlijk soms ook, meestal wordt er wel gevlogen met als effect de kans op boetes, verwijderen van beelden, negatief imago van de dronesector én versterking van de onderlinge irritatie tussen de beide groepen professionals. Deze energie kunnen we beter stoppen in de belangrijke maatschappelijke voordelen die drones bieden. Ik denk dat het vergroten van kennis over de regelgeving en over verscheidenheid van de vergunningen positief bijdraagt aan de groei van de dronesector in Nederland.

Foto bovenaan dit artikel is van Dutch Drone Survey ROC 109

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Hoe voer je een risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS uit?In dit artikel lees je op hoofdlijnen hoe een Europese risicoanalyse uitgevoerd moet worden. De bron is: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EASA, 2021). Om het artikel niet te groot te...

Dronevliegen in de Specific categorie

Dronevliegen in de Specific categorie

Professioneel dronevliegen in de Specific categorieOver standaard scenario’s, PDRA’s en SORA methodiek voor Specific categorie drone-operatorsAls je als operator vanaf 2021 niet voldoende kunt vliegen in de EU open categorie, dan beland je automatisch in de specifieke...

Consultatieronde: kosten specific categorie bekend

Consultatieronde: kosten specific categorie bekend

Zojuist is de start van de internetconsultatie Regels voor onbemande luchtvaartuigen (drones) en uitvoering Europese Verordeningen afgekondigdNieuwe Europese regels Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het vliegen met een onbemand luchtvaartuig...

EU droneregelgeving in de Specific categorie

EU droneregelgeving in de Specific categorie

Mogelijkheden in de Specific categorieDe nieuwe EU regelgeving voor onbemande luchtvaart zijn risicogebaseerd. De regels worden op EU niveau vastgesteld, terwijl de uitvoering op nationaal niveau wordt georganiseerd. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen de...