ROC-light

Mag je nu wel of niet binnen de bebouwde kom vliegen?

Veel ROC-light vliegers vliegen illegaal binnen de bebouwde kom, maar denken dat dit legaal is. Regelmatig is er discussie over op LinkedIn tussen ROC en ROC-light houders. Niet zo gek dat er discussie over is, het is nu eenmaal niet zo duidelijk hoe je de regel– niet vliegen binnen aaneengesloten bebouwing moet interpreteren.

De definitie nu op de website van Ilent: “Aaneengesloten bebouwing is elk gebied in relatie tot stad, dorp of gehucht dat in belangrijke mate wordt gebruikt voor huisvesting, commerciële activiteiten of recreatie (een zogenaamde congested area)”

In de meeste gevallen komt dit gebied geheel overeen met de bebouwde kom. Nee niet in kleine dorpjes met boerderijen.

Deze toelichting wordt onderstreept door het feit dat er nu voor inspecties binnen de bebouwde kom sinds 1 jaar nu een speciale procedure is goedgekeurd voor ROC houders waarbij ze onder strikte maatregelen in de buurt van gebouwen mogen inspecteren. Een aantal gelukkige ROC houders mochten nu tijdens de coronacrisis met een speciale tijdelijke ontheffing wel beelden schieten.

Er wordt inmiddels gewerkt aan een permanente ontheffing voor het binnenstedelijk vliegen voor ROC houders, maar die kogel is nog niet door de kerk.

Meer vragen? Doe mee met mijn online workshop EU regelgeving op 17 mei en zet voor jezelf op een rijtje wat voor jou het handigste is.

ROC-light vergunning nader toegelicht

Omdat een volledige ROC-vergunning voor veel bedrijfstakken, zoals makelaars en fotografen niet relevant is beschrijven we hier alleen de regels die gelden voor de lichtere ROC-light. Er is sprake van restrictieve wetgeving: er wordt gesproken in termen van wat niet mag. De regels voor het vliegen met drones zijn vastgelegd in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. De regels verschillen voor hobbymatig en professioneel gebruik. Dit komt met name omdat bij de totstandkoming van de regelgeving voor wat betreft het hobbymatige gebruik is gekeken naar de Regeling modelvliegen en voor het professionele gebruik naar de Luchtvaartwet.

De belangrijkste regels voor het professionele gebruik met een ROC-light vergunning zijn:

  • ten minste 50 meter afstand tot bebouwing, havens, spoorwegen, voer- en vaartuigen en kunstwerken (bruggen e.d.);
  • niet boven aaneengesloten bebouwing;
  • niet boven wegen waar 80 kilometer of harder per uur mag worden gereden;
  • niet boven vaarwegen;
  • niet boven groepen mensen;
  • niet hoger dan 50 meter;
  • niet verder weg van de piloot dan 100 meter;
  • met inachtneming van de restricties zoals vermeld op de luchtvaartkaart.

Concreet betekent dit dat veel gebouwen niet met een drone zijn vast te leggen. De bebouwde kom is bijvoorbeeld in bijna alle gevallen een no-go-area. Met deze regelgeving in de hand kan een makelaar bijvoorbeeld niet zo veel met een drone (laten doen) en een professional zal in veel gevallen ‘nee’ moeten verkopen omdat deze zijn/haar vergunning niet op het spel zal zetten.

 

Foto industriegebied bovenaan dit artikel: Dutch Drone Survey

 

Audits ROC, Specific en LUC vergunning

Audits ROC, Specific en LUC vergunning

Sinds het voorjaar van 2021 zijn drie inspecteurs van ILT gestart met het auditen van drone opleidingsinstituten én van drone-operators. Hoe moet je daar op voorbereiden? Wat kun je ongeveer verwachten? Wat is de bedoeling van de inspecties?

Dronekeuring niet meer van deze tijd

Dronekeuring niet meer van deze tijd

Het is een bochtige weg: de discussie over de keuring van seriematig geproduceerde drones in Nederland. Ondanks de vele pogingen blijven ROC drone-operators nog altijd elke drone keuren om een ontheffing op de S-BvL te verkrijgen. Dit document is noodzakelijk om met...

Overgang naar EU regelgeving voor professionele drone-operators

Overgang naar EU regelgeving voor professionele drone-operators

Er gaat veel veranderen, ook voor ROC vergunninghouders.Tijd voor een update. Sinds 31/12/2020 is de nieuwe EU regelgeving van kracht, maar ROC operators vliegen door onder hun bestaande bevoegdheden.  Groeiende groep ROC houders Deze groep professionele operators is...

Oost West thuis best: nieuw kantoor

Oost West thuis best: nieuw kantoor

Oost West thuis best: Droneconsultancy betrekt een nieuw kantoor in Hilversum Tijdens de Paasdagen zijn wij in ons nieuwe kantoor getrokken. Geheel tegendraads: terwijl de meeste mensen graag weer naar kantoor buitenshuis gaan, kozen wij juist voor een kantoor aan...

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Hoe voer je een risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS uit?In dit artikel lees je op hoofdlijnen hoe een Europese risicoanalyse uitgevoerd moet worden. De bron is: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EASA, 2021). Om het artikel niet te groot te...