fbpx

Er gaat veel veranderen, ook voor ROC vergunninghouders.

De formele ingangsdatum van de EU-regelgeving voor Unmanned Aircraft System (hierna UAS, drone) is met zes maanden verschoven naar 1/1/2021. Vanaf dat moment start de uitfasering van de huidige nationale regelgeving en kunnen drone-operators ook vliegen onder EU-regelgeving. 

Groeiende groep ROC houders

De laatste twee jaar is het aantal professionele drone-operators met een ROC vergunning gegroeid met bijna 100% van 60 naar 116 in juli 2020. De ROC is een keurmerk geworden wat opdrachtgevers een waarborg biedt. Steeds meer bedrijven willen enkel nog werken met ROC operators. Deze operators hebben minimaal 1 professioneel opgeleide dronevlieger (RPA-L/medische keuring) en een door de ILT goedgekeurd handboek voor hun vliegoperaties. Daarnaast vereist de huidige wetgeving dat elke drone waarmee de operator vliegt staat ingeschreven in het Nederlandse luchtvaartregister (PH-) en een speciaal bewijs voor luchtwaardigheid (S-BvL) heeft. Om dat bewijs te krijgen is conform de Nederlandse wetgeving een onafhankelijke keuring vereist voor elke toe te voegen drone  onder de ROC vergunning. Het is daarom een kostbaar keurmerk.

EU regelgeving

Met de komst van de nieuwe EU regelgeving voor drones gaat er veel veranderen voor Nederlandse professionele drone-operators. De regelgeving wordt zodanig anders dat het moeilijk is om goed te doorgronden hoe het er straks uitziet. Niemand weet het nog, maar er wordt momenteel gesproken over de Nederlandse implementatie van deze regels. Het is te eenvoudig om te zeggen dat Nederlandse ROC operators (RPAS Operator Certificate) 1 op 1 omgezet kunnen worden naar de Specific categorie want het is een totaal andere systematiek.

Open of Specific?

Experts van ILT verwachten dat veel ROC houders goed uit de voeten kunnen binnen de Open categorie. Anderen verwachten juist dat er een chaos komt vanwege de vermeende vrijheden in de Open categorie en wensen dan ook snel een LUC certificatie (Light UAS-operator Certificate) aan te vragen om zich daarmee te blijven onderscheiden.

Toestelkeuring

Daartegenover staat dat de verplichte S-BvL, waar de keuring van de drone voor nodig is, niet meer genoemd wordt in de EU regelgeving. In de specific categorie hangt het van de risico-inschatting af of een onafhankelijke keuring noodzakelijk is. Het lijkt er echter op dat de EU kiest voor dronelabels CE5/6 waarmee de leveranciers worden getoetst, maar die drones zijn pas in 2022 te koop. De vraag is hoe er wordt omgegaan in de tussenliggende periode.

Timeline voor ROC houders

Hieronder staat een timeline voor ROC houders. Voor zover bekend en uit de publicaties opgemaakt kan worden, zal er een lange overgangsperiode ontstaan voor ROC houders. Nationale standaard scenario’s blijven tot juni 2024 van kracht. 

 

Timeline EU regelgeving ROC/Specific

 

 

 

Meer weten? Stuur Mark een bericht of vraag een vrijblijvende offerte aan.

 

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Hoe voer je een risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS uit?In dit artikel lees je op hoofdlijnen hoe een Europese risicoanalyse uitgevoerd moet worden. De bron is: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EASA, 2021). Om het artikel niet te groot te...

Dronevliegen in de Specific categorie

Dronevliegen in de Specific categorie

Professioneel dronevliegen in de Specific categorieOver standaard scenario’s, PDRA’s en SORA methodiek voor Specific categorie drone-operatorsAls je als operator vanaf 2021 niet voldoende kunt vliegen in de EU open categorie, dan beland je automatisch in de specifieke...

Consultatieronde: kosten specific categorie bekend

Consultatieronde: kosten specific categorie bekend

Zojuist is de start van de internetconsultatie Regels voor onbemande luchtvaartuigen (drones) en uitvoering Europese Verordeningen afgekondigdNieuwe Europese regels Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het vliegen met een onbemand luchtvaartuig...

EU droneregelgeving in de Specific categorie

EU droneregelgeving in de Specific categorie

Mogelijkheden in de Specific categorieDe nieuwe EU regelgeving voor onbemande luchtvaart zijn risicogebaseerd. De regels worden op EU niveau vastgesteld, terwijl de uitvoering op nationaal niveau wordt georganiseerd. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen de...