Er gaat veel veranderen, ook voor ROC vergunninghouders.

Tijd voor een update. Sinds 31/12/2020 is de nieuwe EU regelgeving van kracht, maar ROC operators vliegen door onder hun bestaande bevoegdheden. 

Groeiende groep ROC houders

Deze groep professionele operators is extreem doorgroeid, van 60 naar 116 in juli 2020 én 167 sinds begin juni 2021. De ROC is een keurmerk geworden wat opdrachtgevers een waarborg biedt. Steeds meer bedrijven willen enkel nog werken met ROC operators. Deze operators hebben minimaal 1 professioneel opgeleide dronevlieger (RPA-L/medische keuring) en een door de ILT goedgekeurd handboek voor hun vliegoperaties. Daarnaast vereist de huidige wetgeving dat elke drone waarmee de operator vliegt staat ingeschreven in het Nederlandse luchtvaartregister (PH-) en een speciaal bewijs voor luchtwaardigheid (S-BvL) heeft. Om dat bewijs te krijgen is conform de Nederlandse wetgeving een onafhankelijke keuring vereist voor elke toe te voegen drone  onder de ROC vergunning. Het is daarom een kostbaar keurmerk.

EU regelgeving en de Specific

Met de komst van de nieuwe EU regelgeving voor drones gaat er veel veranderen voor Nederlandse professionele drone-operators. Het blijkt lastig om de Nederlandse ROC operators (RPAS Operator Certificate) 1 op 1 over te zetten naar de Specific categorie want het is een totaal andere systematiek. We raken de PH kwijt, vragen een RDW nummer aan en verliezen de RPA-L als brevet.

Open of Specific?

Experts verwachten in 2020 nog dat veel ROC houders goed uit de voeten kunnen binnen de Open categorie. Het tegengestelde blijkt waar. Juist nu besloten vele ROC-light houders en nieuwe toetreders te kiezen voor een professionele aanpak via de ROC. Eerder werd ook gedacht aan LUC’s voor de ROC operators, maar Nederland ziet dat nog niet hard gaan. Wij van Droneconsultancy denken dat het aantal professionele operators die gaan vliegen in de Specific doorgroeien naar 350 in 2022.

Toestelkeuring

Daartegenover staat dat de verplichte S-BvL, waar de keuring van de drone voor nodig is, niet meer genoemd wordt in de EU regelgeving. In de specific categorie hangt het van de risico-inschatting af of een onafhankelijke keuring noodzakelijk is. Tot SAIL II is dat waarschijnlijk niet nodig en momenteel onderzoekt ILT of een ontheffing mogelijk wordt zodat op korte termijn een andere vorm van toetsing (self-declared) kan plaatsvinden.

Overgangsfase ROC naar Specific

Het Ministerie heeft altijd gezegd ROC houders te helpen bij de overgang naar de Specific category of LUC. Op dit moment is de gedachte om via 1 of een paar PDRA’s alle bestaande ROC ontheffingen weer mogelijk te maken zodat ROC houders per 1/1/2022 gewoon doorvliegen.

Het is spannend voor operators want wat moet je nu doen straks om op tijd te zijn en geen last te hebben van de overgangsfase? Het lijkt erop dat je een brief zult ontvangen waarin de benodigde aanpassingen worden aangegeven. Deze aanpassingen hebben betrekking op de ConOps (Concept of Operations), het handboek en bijvoorbeeld het opnemen van een ERP (Emergency Respons Plan).

Als je naar de SORA kijkt, dan concludeer je al snel dat er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden voor het vliegen boven wegen of dichterbij objecten en zelf spoorwegen. Die risico’s worden daarin niet benoemd. Maar om je operaties veilig te kunnen uitvoeren, blijven die specifieke procedures noodzakelijk. Kortom, het zal veel van hetzelfde zijn en een klein beetje nieuw dat helemaal gericht is op de EU.  Een ding dat zeker is, is dat ook de komende jaren nog vele wijzigingen vanuit EASA zullen komen.

Wij geven regelmatig trainingen over de EU regelgeving, ConOps en SORA. Kijk in de agenda. Ook helpen wij ROC operators bij deze lastige overgangsfase en bieden het up to date houden van handboeken aan.

Meer weten? Stuur Mark een bericht of vraag een vrijblijvende offerte aan.

 

Audits ROC, Specific en LUC vergunning

Audits ROC, Specific en LUC vergunning

Sinds het voorjaar van 2021 zijn drie inspecteurs van ILT gestart met het auditen van drone opleidingsinstituten én van drone-operators. Hoe moet je daar op voorbereiden? Wat kun je ongeveer verwachten? Wat is de bedoeling van de inspecties?

Dronekeuring niet meer van deze tijd

Dronekeuring niet meer van deze tijd

Het is een bochtige weg: de discussie over de keuring van seriematig geproduceerde drones in Nederland. Ondanks de vele pogingen blijven ROC drone-operators nog altijd elke drone keuren om een ontheffing op de S-BvL te verkrijgen. Dit document is noodzakelijk om met...

Oost West thuis best: nieuw kantoor

Oost West thuis best: nieuw kantoor

Oost West thuis best: Droneconsultancy betrekt een nieuw kantoor in Hilversum Tijdens de Paasdagen zijn wij in ons nieuwe kantoor getrokken. Geheel tegendraads: terwijl de meeste mensen graag weer naar kantoor buitenshuis gaan, kozen wij juist voor een kantoor aan...

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Hoe voer je een risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS uit?In dit artikel lees je op hoofdlijnen hoe een Europese risicoanalyse uitgevoerd moet worden. De bron is: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EASA, 2021). Om het artikel niet te groot te...

Dronevliegen in de Specific categorie

Dronevliegen in de Specific categorie

Professioneel dronevliegen in de Specific categorie Over standaard scenario’s, PDRA’s en SORA methodiek voor Specific categorie drone-operators Als je als operator vanaf 2021 niet voldoende kunt vliegen in de EU open categorie, dan kom je in de specifieke categorie...