Het is een bochtige weg: de discussie over de keuring van seriematig geproduceerde drones in Nederland. Ondanks de vele pogingen blijven ROC drone-operators nog altijd elke drone keuren om een ontheffing op de S-BvL te verkrijgen. Dit document is noodzakelijk om met een PH geregistreerde drone onder een ROC vergunning te mogen vliegen. Voor velen staat het al jaren vast: de keuring die noodzakelijk is om de S-BvL te verkrijgen is duur én onnodig.

Langlopend traject

In 2019 schreven wij brieven naar het Ministerie namens een aantal drone-operators. Op 27 mei 2020 schreven wij in opdracht van de expertgroep drones de notitie: ‘analyse technische eisen aan onbemande luchtvaartuigen onder EU regelgeving EU- 2019/945 en EU-2019/947’.

Versie 1.3 (van feb. 21′) is twee keer besproken in de expertgroep drones. Deze groep experts adviseert de overheid en bestaat zowel uit vertegenwoordigers van drone-operators, opleiders, adviseurs en de overheid zelf. Zowel experts van NLR en TU Delft pleitten al eerder voor een andere methode. Daarbij is ook meerdere keren met de juiste personen bij ILT gesproken, altijd met de intentie om de gewenste verandering door te voeren. Ook bij ILT is er werkelijk de wens om deze aanpassing mogelijk te maken. Wel moet het binnen de kaders van wet- en regelgeving mogelijk zijn.

Vorige zomer, van 2020, kwam plotsklaps een nieuwe versie van AS-RPAS2 uit. In deze nieuwe versie werden al een aantal aanpassingen gedaan waardoor drones niet meer opengemaakt werden tijdens de keuring. Maar de keuring bleef en de hoge kosten idem dito: voor een lichtgewicht drone zoals een Mavic Pro kost de keuring tussen de 1.700,- en 2.250,- euro. 

De strekking van de notitie

De strekking van de notitie is dat onder Europese wetgeving een dronekeuring tot SAIL II (laag risiconiveau in de Specific) strikt gezien niet nodig is. Wie een SORA doorloopt komt er achter dat de operator wel moet ‘aantonen’ dat de drone luchtwaardig is, maar dat er geen keuring van een onafhankelijke derde nodig is. 

Het volgende is geconcludeerd: 

Per 31/12/2020 ontstond een situatie waarbij de EU regelgeving van kracht is die nog onder de oude nationale voorwaarden (ROC vergunning) gevlogen mag worden. Het tijdelijk instandhouden van de SBvL tot eind 2021 lijkt logisch, maar de vraag is of deze dan wel meer in lijn met de EU-regelgeving kan worden gebracht voor ROC houders.

Uit de SORA analyse (SAIL I/II) van de Europese regelgeving blijkt dat er onder geen van de OSO’s een UAS certificering vereist is zoals we deze nu in Nederland kennen onder de roabl (technisch assessment). Dat betekent dat een keuring (in welke vorm dan ook) onder de EU regelgeving voor de lage risicogroep in de Specific categorie niet noodzakelijk is.

Einde keuring in zicht

Een tijd lang was het stil, maar in april werd er nieuw leven ingeblazen door onder andere de Politie en Rijkswaterstaat. Momenteel, eind juni 2021, wordt door ILT hard gewerkt aan een soort beschikking waarmee een vrijstelling – onder voorwaarden – kan worden afgegeven. Voor vele operators zal dat de drempel verlagen om met lichtere en dus veiligere drones te vliegen onder de ROC vergunning en later dit jaar in de Specific categorie. Hopelijk kunnen we hier zeer binnenkort melden dat de keuring vervalt voor een grote groep drones.

Mark Hullegie, Droneconsultancy

 


Wil je een Exploitatievergunning, STS, PDRA of LUC? Of wil je een omzetting van je handboek naar EU format? Plan een verkennende afspraak via de website of download het informatiepakket via de homepage.

 

3 tips ter voorbereiding van ILT audits van drone-operaties

3 tips ter voorbereiding van ILT audits van drone-operaties

Hoe gaat een audit in zijn werk? 3 tips om goed voorbereid te zijn.Een aantal van onze klanten heeft inmiddels een audit van de ILT gehad. Veel andere klanten vragen: wat komt daarbij kijken? Hoe gaat dat? Het begint met een brief per email die je ca. 1 maand van...

Dronevliegen in de Specific categorie

Dronevliegen in de Specific categorie

Professioneel dronevliegen in de Specific categorie, zo gaat dat:Over standaard scenario’s, PDRA’s en SORA methodiek voor Specific categorie drone-operatorsAls je als operator niet voldoende kunt doen in de Open categorie (zwaardere drone, binnen zones etc.), dan kom...

State Operations Opt-in per 1 juni 2022

State Operations Opt-in per 1 juni 2022

‘Overheidsgerelateerde’ vliegorganisaties zoals Omgevingdienst, Waterschap, Rijkswaterstaat, ILT, NVWA, Provincie en Gemeente zijn een ‘State Operator’. Wat kunnen zij doen om legaal met een drone te vliegen?

Project-bomen voor Droneconsultancy

Project-bomen voor Droneconsultancy

In Coronatijd hebben we toch ook allemaal weer ontdekt hoe belangrijk de natuur is. Niet alleen die van ver-weg, maar juist ook de natuur om de hoek is zo belangrijk. Bij Droneconsultancy hebben we besloten om niet alleen te genieten van het bos, maar er ook aan bij te gaan dragen, want het is hoog tijd dat we werkelijk iets terugdoen voor de aarde.

EU droneregelgeving in de Specific categorie

EU droneregelgeving in de Specific categorie

Mogelijkheden in de Specific categorie (update maart 2022)De nieuwe EU regelgeving voor onbemande luchtvaart zijn risicogebaseerd. De regels worden op EU niveau vastgesteld, terwijl de uitvoering op nationaal niveau wordt georganiseerd. Er is geen onderscheid...