Het is een bochtige weg: de discussie over de keuring van seriematig geproduceerde drones in Nederland. Ondanks de vele pogingen blijven ROC drone-operators nog altijd elke drone keuren om een ontheffing op de S-BvL te verkrijgen. Dit document is noodzakelijk om met een PH geregistreerde drone onder een ROC vergunning te mogen vliegen. Voor velen staat het al jaren vast: de keuring die noodzakelijk is om de S-BvL te verkrijgen is duur én onnodig.

Langlopend traject

In 2019 schreven wij brieven naar het Ministerie namens een aantal drone-operators. Op 27 mei 2020 schreven wij in opdracht van de expertgroep drones de notitie: ‘analyse technische eisen aan onbemande luchtvaartuigen onder EU regelgeving EU- 2019/945 en EU-2019/947’.

Versie 1.3 (van feb. 21′) is twee keer besproken in de expertgroep drones. Deze groep experts adviseert de overheid en bestaat zowel uit vertegenwoordigers van drone-operators, opleiders, adviseurs en de overheid zelf. Zowel experts van NLR en TU Delft pleitten al eerder voor een andere methode. Daarbij is ook meerdere keren met de juiste personen bij ILT gesproken, altijd met de intentie om de gewenste verandering door te voeren. Ook bij ILT is er werkelijk de wens om deze aanpassing mogelijk te maken. Wel moet het binnen de kaders van wet- en regelgeving mogelijk zijn.

Vorige zomer, van 2020, kwam plotsklaps een nieuwe versie van AS-RPAS2 uit. In deze nieuwe versie werden al een aantal aanpassingen gedaan waardoor drones niet meer opengemaakt werden tijdens de keuring. Maar de keuring bleef en de hoge kosten idem dito: voor een lichtgewicht drone zoals een Mavic Pro kost de keuring tussen de 1.700,- en 2.250,- euro. 

De strekking van de notitie

De strekking van de notitie is dat onder Europese wetgeving een dronekeuring tot SAIL II (laag risiconiveau in de Specific) strikt gezien niet nodig is. Wie een SORA doorloopt komt er achter dat de operator wel moet ‘aantonen’ dat de drone luchtwaardig is, maar dat er geen keuring van een onafhankelijke derde nodig is. 

Het volgende is geconcludeerd: 

Per 31/12/2020 ontstond een situatie waarbij de EU regelgeving van kracht is die nog onder de oude nationale voorwaarden (ROC vergunning) gevlogen mag worden. Het tijdelijk instandhouden van de SBvL tot eind 2021 lijkt logisch, maar de vraag is of deze dan wel meer in lijn met de EU-regelgeving kan worden gebracht voor ROC houders.

Uit de SORA analyse (SAIL I/II) van de Europese regelgeving blijkt dat er onder geen van de OSO’s een UAS certificering vereist is zoals we deze nu in Nederland kennen onder de roabl (technisch assessment). Dat betekent dat een keuring (in welke vorm dan ook) onder de EU regelgeving voor de lage risicogroep in de Specific categorie niet noodzakelijk is.

Einde keuring in zicht

Een tijd lang was het stil, maar in april werd er nieuw leven ingeblazen door onder andere de Politie en Rijkswaterstaat. Momenteel, eind juni 2021, wordt door ILT hard gewerkt aan een soort beschikking waarmee een vrijstelling – onder voorwaarden – kan worden afgegeven. Voor vele operators zal dat de drempel verlagen om met lichtere en dus veiligere drones te vliegen onder de ROC vergunning en later dit jaar in de Specific categorie. Hopelijk kunnen we hier zeer binnenkort melden dat de keuring vervalt voor een grote groep drones.

Mark Hullegie, Droneconsultancy

 


Wil je een Exploitatievergunning, STS, PDRA of LUC? Of wil je een omzetting van je handboek naar EU format? Plan een verkennende afspraak via de website of download het informatiepakket via de homepage.

 

Audits ROC, Specific en LUC vergunning

Audits ROC, Specific en LUC vergunning

Sinds het voorjaar van 2021 zijn drie inspecteurs van ILT gestart met het auditen van drone opleidingsinstituten én van drone-operators. Hoe moet je daar op voorbereiden? Wat kun je ongeveer verwachten? Wat is de bedoeling van de inspecties?

Overgang naar EU regelgeving voor professionele drone-operators

Overgang naar EU regelgeving voor professionele drone-operators

Er gaat veel veranderen, ook voor ROC vergunninghouders.Tijd voor een update. Sinds 31/12/2020 is de nieuwe EU regelgeving van kracht, maar ROC operators vliegen door onder hun bestaande bevoegdheden.  Groeiende groep ROC houders Deze groep professionele operators is...

Oost West thuis best: nieuw kantoor

Oost West thuis best: nieuw kantoor

Oost West thuis best: Droneconsultancy betrekt een nieuw kantoor in Hilversum Tijdens de Paasdagen zijn wij in ons nieuwe kantoor getrokken. Geheel tegendraads: terwijl de meeste mensen graag weer naar kantoor buitenshuis gaan, kozen wij juist voor een kantoor aan...

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS

Hoe voer je een risicoanalyse (SORA) voor een PDRA en/of STS uit?In dit artikel lees je op hoofdlijnen hoe een Europese risicoanalyse uitgevoerd moet worden. De bron is: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EASA, 2021). Om het artikel niet te groot te...

Dronevliegen in de Specific categorie

Dronevliegen in de Specific categorie

Professioneel dronevliegen in de Specific categorie Over standaard scenario’s, PDRA’s en SORA methodiek voor Specific categorie drone-operators Als je als operator vanaf 2021 niet voldoende kunt vliegen in de EU open categorie, dan kom je in de specifieke categorie...