Remote ID voldoet nog niet aantoonbaar 

Zoals je wellicht weet is Remote ID per 1 januari 2024 verplicht voor drones. Remote ID is een signaal dat elke drone moet uitzenden. ILT, afdeling Toezicht Operaties Onbemande luchtvaartuigen, moedigt operators in Nederland aan om door te gaan met de aanschaf van een remote ID en daarmee ervaringen op te doen. Bovendien wordt gevraagd om opgedane ervaringen met Toezicht Operaties Onbemande luchtvaartuigen te delen. Uit ons onderzoek blijkt dat momenteel geen enkele Remote ID aantoonbaar voldoet aan de wet. En dat is niet gek want geen enkele leverancier kon daaraan per 1 januari 2024 omdat de geharmoniseerde norm pas op 31 oktober 2023 is vastgesteld.

FAA standaarden versus Europese markt

Momenteel worden remote ID’s aangeboden op de Europese markt die voldoen aan de Amerikaanse FAA standaarden en dus (mogelijk) niet aan de Europese ondanks dat ze wel op de website van EASA staan genoemd als leverancier. In ieder geval moet nagegaan worden of ze aan de eisen die hieronder worden opgesomd voldoen. De Europese producenten, de importeurs van Remote ID’s die in de Europese Unie worden ingevoerd en de distribiteurs van remote ID’s hebben een wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid om na te gaan of aan de wettelijke eisen is voldaan. Ook de exploitant die gebruik maakt van deze producten heeft een verantwoordelijkheid om na te gaan of de door hem gebruikte ID’s aan de regels voldoen en kunnen van de leverancier eisen dat die deze informatie verstrekken. De kosten voor een remote bedragen ongeveer 100,00 euro.

Ons advies is dan ook om de voorgestelde invoering verder uit te stellen zodat operators niet onnodig kosten maken door de verkeerde ID’s te kopen.

Achtergrond informatie uit het onderzoek

Sommige drones beschikken over ingebouwde Remote ID zenders. Voor oudere modellen is een aparte Remote ID te koop. Alle drone-operators worden verplicht gesteld deze aan te kopen en op hun drones aan te brengen, terwijl zo blijkt uit mijn onderzoek, dat er nog GEEN remote ID’s worden geleverd die aantoonbaar aan de wettelijke eisen voldoen.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de de basis verordening, de gedelegeerde verordening en de uitvoeringsverordening. De eisen waaraan een remote ID moet voldoen staan in de basis verordening (algemene eisen) en in detail in de gedelegeerde verordening (EU) 2019/945.

Daaruit volgt dat een remote ID volgens Europese geharmoniseerde normen (voor Nederland de EN-NEN 7409-002) gebouwd moeten worden. Deze norm is op 31 oktober 2023 vastgesteld. Hieruit volgt dat producenten op 1 januari 2024 geen Remote ID’s konden bouwen die aan deze norm kan voldoen. 

Conformiteitsverklaring Module A

Naast het feit dat producenten aan deze geharmoniseerde norm moeten voldoen, moeten de producenten ook een EU-conformiteitsverklaring opstellen en aan de regels voor het opstellen van de handleiding bij het product zorgdragen. De producenten moeten ook beschikken over een conformiteitsbeoordelingssysteem voor het bouwen van de remote ID’s beschikken dat voldoet aan de eisen van Module A (Marktordeningsregelgeving). Pas wanneer de producent aan al deze vereisten heeft voldaan mag hij een CE markering op zijn producten aanbrengen.

Buiten EU geproduceerd

Voor Remote ID’s die buiten de EU geproduceerd zijn en voor gebruik op de Europese markt gebracht worden gelden dezelfde eisen. De importeur en in mindere mate de distribiteur dienen er zich van te overtuigen dat aan alle vereisten is voldaan voordat zij de producten op de markt brengen. De importeur moet bovendien garant staan door onder meer op de handleiding en de verpakking van de producten zijn adresgegevens te vermelden.

Meer informatie en achtergrond is bij ons verkrijgbaar.

Vragen/opmerkingen op dit blog? Nog niet alles is duidelijk, dus laat het ons weten. Stuur je vraag naar admin@dimensiesvangroei.nl

Informatie van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-regels-drones/identificatie-op-afstand-remote-id

SORA 2.5 Specific Cat wat gaat er veranderen deel 1

SORA 2.5 Specific Cat wat gaat er veranderen deel 1

Deel 1: wat er (nog) niet gaat veranderen SORA gaat veranderen. In februari host EASA een 2-daagse workshop over dit onderwerp: https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/events/sora-workshop-version-20-25 In dit korte artikel deel ik de belangrijkste...

Lees meer
Dronevliegen in de Specific categorie

Dronevliegen in de Specific categorie

Professioneel dronevliegen in de Specific categorie, zo gaat dat:Over standaard scenario’s, PDRA’s en SORA methodiek voor Specific categorie drone-operatorsAls je als operator niet voldoende kunt doen in de Open categorie (zwaardere drone, binnen zones etc.), dan kom...

Lees meer
State Operations Opt-in per 1 juni 2022

State Operations Opt-in per 1 juni 2022

‘Overheidsgerelateerde’ vliegorganisaties zoals Omgevingdienst, Waterschap, Rijkswaterstaat, ILT, NVWA, Provincie en Gemeente zijn een ‘State Operator’. Wat kunnen zij doen om legaal met een drone te vliegen?

Lees meer
Project-bomen voor Droneconsultancy

Project-bomen voor Droneconsultancy

In Coronatijd hebben we toch ook allemaal weer ontdekt hoe belangrijk de natuur is. Niet alleen die van ver-weg, maar juist ook de natuur om de hoek is zo belangrijk. Bij Droneconsultancy hebben we besloten om niet alleen te genieten van het bos, maar er ook aan bij te gaan dragen, want het is hoog tijd dat we werkelijk iets terugdoen voor de aarde.

Lees meer
EU droneregelgeving in de Specific categorie

EU droneregelgeving in de Specific categorie

Mogelijkheden in de Specific categorie (update maart 2022)De nieuwe EU regelgeving voor onbemande luchtvaart zijn risicogebaseerd. De regels worden op EU niveau vastgesteld, terwijl de uitvoering op nationaal niveau wordt georganiseerd. Er is geen onderscheid...

Lees meer