Remote ID voldoet nog niet aantoonbaar 

Zoals je wellicht weet is Remote ID per 1 januari 2024 verplicht voor drones. Remote ID is een signaal dat elke drone moet uitzenden. ILT, afdeling Toezicht Operaties Onbemande luchtvaartuigen, moedigt operators in Nederland aan om door te gaan met de aanschaf van een remote ID en daarmee ervaringen op te doen. Bovendien wordt gevraagd om opgedane ervaringen met Toezicht Operaties Onbemande luchtvaartuigen te delen. Uit ons onderzoek blijkt dat momenteel geen enkele Remote ID aantoonbaar voldoet aan de wet. En dat is niet gek want geen enkele leverancier kon daaraan per 1 januari 2024 omdat de geharmoniseerde norm pas op 31 oktober 2023 is vastgesteld.

FAA standaarden versus Europese markt

Momenteel worden remote ID’s aangeboden op de Europese markt die voldoen aan de Amerikaanse FAA standaarden en dus (mogelijk) niet aan de Europese ondanks dat ze wel op de website van EASA staan genoemd als leverancier. In ieder geval moet nagegaan worden of ze aan de eisen die hieronder worden opgesomd voldoen. De Europese producenten, de importeurs van Remote ID’s die in de Europese Unie worden ingevoerd en de distribiteurs van remote ID’s hebben een wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid om na te gaan of aan de wettelijke eisen is voldaan. Ook de exploitant die gebruik maakt van deze producten heeft een verantwoordelijkheid om na te gaan of de door hem gebruikte ID’s aan de regels voldoen en kunnen van de leverancier eisen dat die deze informatie verstrekken. De kosten voor een remote bedragen ongeveer 100,00 euro.

Ons advies is dan ook om de voorgestelde invoering verder uit te stellen zodat operators niet onnodig kosten maken door de verkeerde ID’s te kopen.

Achtergrond informatie uit het onderzoek

Sommige drones beschikken over ingebouwde Remote ID zenders. Voor oudere modellen is een aparte Remote ID te koop. Alle drone-operators worden verplicht gesteld deze aan te kopen en op hun drones aan te brengen, terwijl zo blijkt uit mijn onderzoek, dat er nog GEEN remote ID’s worden geleverd die aantoonbaar aan de wettelijke eisen voldoen.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de de basis verordening, de gedelegeerde verordening en de uitvoeringsverordening. De eisen waaraan een remote ID moet voldoen staan in de basis verordening (algemene eisen) en in detail in de gedelegeerde verordening (EU) 2019/945.

Daaruit volgt dat een remote ID volgens Europese geharmoniseerde normen (voor Nederland de EN-NEN 7409-002) gebouwd moeten worden. Deze norm is op 31 oktober 2023 vastgesteld. Hieruit volgt dat producenten op 1 januari 2024 geen Remote ID’s konden bouwen die aan deze norm kan voldoen. 

Conformiteitsverklaring Module A

Naast het feit dat producenten aan deze geharmoniseerde norm moeten voldoen, moeten de producenten ook een EU-conformiteitsverklaring opstellen en aan de regels voor het opstellen van de handleiding bij het product zorgdragen. De producenten moeten ook beschikken over een conformiteitsbeoordelingssysteem voor het bouwen van de remote ID’s beschikken dat voldoet aan de eisen van Module A (Marktordeningsregelgeving). Pas wanneer de producent aan al deze vereisten heeft voldaan mag hij een CE markering op zijn producten aanbrengen.

Buiten EU geproduceerd

Voor Remote ID’s die buiten de EU geproduceerd zijn en voor gebruik op de Europese markt gebracht worden gelden dezelfde eisen. De importeur en in mindere mate de distribiteur dienen er zich van te overtuigen dat aan alle vereisten is voldaan voordat zij de producten op de markt brengen. De importeur moet bovendien garant staan door onder meer op de handleiding en de verpakking van de producten zijn adresgegevens te vermelden.

Meer informatie en achtergrond is bij ons verkrijgbaar.

Vragen/opmerkingen op dit blog? Nog niet alles is duidelijk, dus laat het ons weten. Stuur je vraag naar admin@dimensiesvangroei.nl

Informatie van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-regels-drones/identificatie-op-afstand-remote-id

Drone vliegen in het buitenland in de Specific category

Drone vliegen in het buitenland in de Specific category

Steeds meer operators willen graag in het buitenland vliegen in de Specific category. Hoe werkt dat?Drone vliegen in het buitenland met de cross-border procedure Als je in het buitenland wilt gaan vliegen met je drone dan kan dat het meest eenvoudig in de Open...

Lees meer
Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Op 1 januari 2024 – volgens het Ministerie en ILT zal die datum niet meer worden uitgesteld – moeten drones uitgerust zijn met een C-label (C0 – C4). Ook voor de Specific category komen de Standaard Scenario’s beschikbaar. Wat verandert er allemaal nog meer? Moet ik...

Lees meer
Dronegebruik in natura2000 gebieden

Dronegebruik in natura2000 gebieden

Al jaren is er veel te doen over natura2000 gebieden en drones. In dit blog delen we onze kennis. Recent schreven wij een notitie over dronegebruik in de Natura2000 gebieden. De regelgeving voor dronegebruik in Europa is vastgelegd in een aantal verordeningen en er...

Lees meer
Drone exploitatievergunning OA overdraagbaar?

Drone exploitatievergunning OA overdraagbaar?

Regelmatig krijg ik de vraag of een exploitatievergunning overdraagbaar is. Soms krijg ik deze vraag omdat een drone-operator op korte termijn een opdracht kan krijgen en snel een vergunning nodig heeft. In andere gevallen wordt er mogelijk geschoven in de...

Lees meer
SORA 2.5 de belangrijkste veranderingen deel 2

SORA 2.5 de belangrijkste veranderingen deel 2

SORA 2.5 komt er aan. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Dit is deel 2.SORA gaat veranderen. In februari host EASA een 2-daagse workshop over dit onderwerp: https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/events/sora-workshop-version-20-25 In dit korte artikel...

Lees meer