Regelmatig krijg ik de vraag of een exploitatievergunning overdraagbaar is. Soms krijg ik deze vraag omdat een drone-operator op korte termijn een opdracht kan krijgen en snel een vergunning nodig heeft. In andere gevallen wordt er mogelijk geschoven in de bedrijfsstructuur van een Holding of tussen BV’s. Wil je een exploitatievergunning overnemen? Dan is het belangrijk om de volgende zaken in je achterhoofd te houden.

Is op de een of andere manier het overdragen van de exploitatievergunning mogelijk?

Er kleven een aantal aspecten aan een overname van een exploitatievergunning (OA), zoals die van de handelsnaam, het KvK nummer, de OA (OAT-xxx) van ILT en het exploitantnummer NLDxxx (RDW). Ik begin met de laatste.

Exploitantnummer overzetten?

Kan een exploitantnummer worden overgedragen? Het exploitantnummer is het NLDxxx nummer dat bij RDW moet worden aangevraagd in Nederland. Bij eenmanszaken staat het exploitantnummer op naam van de persoon. Het antwoord van RDW op deze vraag is:

Helaas is een exploitantnummer persoonsgebonden (zowel bij een natuurlijk persoon als een rechtspersoon). Als er een nieuwe BV wordt opgericht (ook al valt deze onder de bestaande holding), dan moet er voor deze BV een nieuw exploitantnummer worden aangevraagd. Het ‘oude’ exploitantnummer kan dan worden beëindigd (of behouden natuurlijk).

Het is dus niet mogelijk het exploitantnummer over te zetten. RDW meldt verder:

De registratie van bedrijven is bij ons gekoppeld aan de registratie bij de KvK. Als de bedrijfsnaam daar wordt gewijzigd, dan wordt deze wijziging ook automatisch doorgevoerd bij ons. Let op: gaat het echter om een naamswijziging, omdat het een ander bedrijf of een andere vestiging is? Dan kan dit niet worden gewijzigd. Voor het andere bedrijf moet een nieuwe registratie worden aangevraagd.

OA overzetten?

De vervolgvraag is dan: kan het OA worden overgezet op een ander exploitantnummer? In de tijd van de ROC vergunning was dit het antwoord van ILT:

Een ROC is een vergunning en deze wordt middels beschikking afgegeven. Een beschikking is een besluit dat niet van algemene strekking is. Dat betekent dat het besluit uniek en entiteit gebonden is. Met andere woorden; het ROC is niet overdraagbaar.

Wel kan de entiteit (de onderneming) als geheel verkocht worden. De nieuwe eigenaar kan vervolgens als wettelijk vertegenwoordiger een wijzigingsverzoek indienen om de naam van de operator te wijzigen en eventueel de namen van de (eind)verantwoordelijke personen. Zij moeten wel voldoen aan de (interne) normen. Graag een kopie van het uittreksel van de KvK meesturen waarin de nieuwe gegevens verwerkt zijn. 

De reactie van ILT april 2023:
Ja dit klopt nog steeds. Je kan een exploitatievergunning niet “los verkopen”, maar deze kan wel overgenomen worden als het hele bedrijf wordt overgenomen. Kvk nummer blijft dan hetzelfde.

KvK overzetten of alleen de handelsnaam?

Zoals hierboven werd beschreven kan de onderneming wel worden verkocht, maar het draait dus om het inschrijfnummer, oftewel het KvK nummer. Alleen een handelsnaam verkopen heeft dus geen zin. Wat ook niet zomaar kan is de bedrijfsvorm daarbij veranderen. In dat geval wordt een nieuw KvK nummer verstrekt.

Bij de Kamer van Koophandel kun je dat regelen. Het wijzigen van de bedrijfsnaam is gratis bij de KvK, zie voor meer informatie: Handelsnaam wijzigen of toevoegen (kvk.nl)
Let op: heb je een eenmanszaak, dan mag je er geen tweede naast hebben.

Moet er nog meer gebeuren?

Stel dat het bedrijf is overgezet bij de KvK. Is er dan nog meer nodig? Zeer waarschijnlijk zal een lid in de organisatie (accountable manager, safety manager) veranderen en dan is een wijziging bij ILT noodzakelijk.
In dat geval moet een wijzigingsaanvraag gedaan worden bij ILT. ILT rekent daarvoor leges die in 2023 €309,00 bedragen.

Conclusie en advies voor het overdragen van een exploitatievergunning

Een exploitantnummer overzetten kan niet. Wel kan het bedrijf verkocht worden en dan moet dit met KvK nummer en al overgenomen worden. Daarna moet een wijziging bij ILT worden aangevraagd voor de veranderingen in de organisatie. Mogelijk vraagt ILT dan nog om aanvullend bewijsmateriaal.

Mocht dit nu geen optie zijn en je wilt wel snel vliegen voor een potentiële klant, wat kun je dan doen? Het meest voor de hand liggend is om een betrouwbare partner te zoeken die je op korte termijn helpt. Soms is gebruik van eigen materieel en piloten mogelijk, maar dan moeten deze wel bij ILT zijn aangemeld via je partner. Dat kost wel enige tijd, maar niet zo lang als voor de aanvraag van een nieuwe vergunning.

Gaat het om schuiven van het dronebedrijf in een holding? Of wil je deze naar een andere BV overzetten? Dat kan dus enkel als je het KvK nummer kunt behouden. Anders is een nieuwe aanvraag noodzakelijk. Kijk daarvoor op de website van ILT.

Heb je vragen? Kom dan een keer naar een van onze workshops over de Specific category. Kijk in de agenda voor het eerstvolgende moment.

Trainingen en workshops 2024 in de agenda Droneconsultancy

Trainingen en workshops 2024 in de agenda Droneconsultancy

Ook in 2024 verzorgen wij diverse trainingen en workshops voor professionele drone-operators met als doel om kennis en inzicht te vergroten op gebied van droneregelgeving in de Specific Category. Wij bieden deze trainingen en workshops aan voor zowel startende...

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Op 1 januari 2024 – volgens het Ministerie en ILT zal die datum niet meer worden uitgesteld – moeten drones uitgerust zijn met een C-label (C0 – C4). Ook voor de Specific category komen de Standaard Scenario’s beschikbaar. Wat verandert er allemaal nog meer? Moet ik...

Dronegebruik in natura2000 gebieden

Dronegebruik in natura2000 gebieden

Al jaren is er veel te doen over natura2000 gebieden en drones. In dit blog delen we onze kennis. Recent schreven wij een notitie over dronegebruik in de Natura2000 gebieden. De regelgeving voor dronegebruik in Europa is vastgelegd in een aantal verordeningen en er...