Al jaren is er veel te doen over natura2000 gebieden en drones. In dit blog delen we onze kennis.

Recent schreven wij een notitie over dronegebruik in de Natura2000 gebieden. De regelgeving voor dronegebruik in Europa is vastgelegd in een aantal verordeningen en er zijn landelijke wetten, besluiten en regelingen. Momenteel is een landelijke werkgroep aan de slag om de grote verscheidenheid in de afhandeling van vergunningsaanvragen voor Natura2000 gebieden te harmoniseren. Tot die tijd zijn drone-operators afhankelijk van wat er in een lokaal beheerplan staat of dat wat er per provincie is afgesproken.

Natuurgebieden volgens EU verordening

Lidstaten hebben de mogelijkheden om aanvullende beperkingen in te stellen via een geografische zone. Natuurgebieden worden nadrukkelijk genoemd als mogelijke gebieden die in aanmerking komen voor aanvullende beperkingen.

EU verordening:

  1. Some areas, such as hospitals, gatherings of people, installations and facilities like penal institutions or industrial plants, top-level and higher-level government authorities, nature conservation areas or certain items of transport infrastructure, can be particularly sensitive to some or all types of UAS operations….Union law.

  2. The new regulatory framework for UAS operations should be without prejudice to the applicable environmental and nature protection obligations otherwise stemming from national or Union law.

Andere specifieke beperkingen voor natuurgebieden (en natura2000) worden niet vermeld. Wel moeten operators in de Specific category aanvullende maatregelen beschrijven onder de noemer van Geluid/Milieu. Operators die vliegen in de Specific category hebben dat beschreven in het Operationeel Handboek.

Regeling Zonering

In Nederland zijn de beperkingen vastgesteld in Regeling Zonering. Daarin zijn geen natura2000 gebieden opgenomen. Nederland kiest ervoor om dit buiten de zonering te houden omdat het verlenen van vergunningen de verantwoordelijkheid is van provincies, Rijkswaterstaat of gedelegeerde partijen zoals omgevingsdiensten of natuurbeheerorganisaties. Wel wordt in de Godrone app gewaarschuwd voor Natura2000 gebieden en verwezen naar de beheerplannen van de Provincie.

Andere restricties en voorwaarden

In de Regeling Onbemande Luchtvaarttuigen (ROL) staan aanvullende restricties genoemd die in praktijk met name beperkingen geven voor operators in de open category. Hierin staan wel verplichte afstanden voor wegen, spoorlijnen, luchthavens, laagvlieggebieden en vitale infrastructuur, maar niet voor Natura2000 gebieden. In de Specific category mag wel dichterbij of boven/ in deze gebieden gevlogen worden, mits de privileges daarvoor op de exploitatievergunning staan vermeld.

Natura2000 in de Godrone App

Momenteel worden natura2000 gebieden allemaal gemeld op de Godrone kaart. Daarin wordt verwezen naar de beheerplannen van de beheerder. Zie onderstaande figuur.

Figuur 1: Natura2000 gebied in Godrone (app van LVNL)

Voor natura2000 gebieden wordt (nog) geen onderscheid gemaakt tussen de Open category of Specific category. De waarschuwing is voor iedereen van kracht, maar er is vanuit de luchtvaartwetgeving geen officiële beperking.

Starten en landen

Om het gebied te betreden is wel art.461 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing iemand die zich op verboden terrein bevindt alleen strafbaar als dat hem of haar op ‘blijkbare wijze’ is verboden. Vanuit de luchtvaartwetgeving is er geen beperking tot 25 kg.

Specifiek voor toestellen zwaarder dan 25 kg is toestemming vereist om te starten en te landen (TUG). De Wet Luchtvaart zal aangepast moeten worden om dit te vereenvoudigen voor de Specific category operators, hetgeen bekend is bij het MinienW. Momenteel gaat het om een klein aantal Operators met deze toestellen, maar het aantal groeit.

Conclusie in relatie tot Natura2000 vanuit luchtvaartwetgeving

Vliegen boven het natura2000 gebied is niet verboden vanuit de luchtvaartwet- en regelgeving gezien. Wel biedt de EU regelgeving de mogelijkheid voor Lidstaten om aanvullende beperkingen te stellen. In Nederland zijn beperkingen in de regeling Zonering opgenomen, maar dat is niet gedaan voor Natura2000 gebieden. Wel worden ze op de app-kaart van de LVNL (Godrone) genoemd. Daarin wordt verwezen naar de beheerder van het gebied om goedkeuring te krijgen om te starten en te landen in dat gebied.

In 2020 is er een brochure opgesteld door Rijkswaterstaat om richtlijnen mee te geven aan drone-operators. Dronewatch publiceerde een artikel: dronevluchten boven natura2000 gebieden. Operators die expliciet willen opstijgen en landen in een Natura2000 gebied met een drone die lichter is dan 25 kg zullen in principe toestemming vragen aan de beheerder/Provincie omdat zij eigenaar zijn van het terrein, maar niet wegens luchtvaartwetgeving.

Voor het starten en landen buiten een officiële luchthaven (dus ook in Natura2000 gebieden) met drones die zwaarder zijn dan 25 kg is sinds 2009 een vergunning nodig (TUG) volgens art. artikel 8a.51 wet luchtvaart. Provincies bepalen onder welke voorwaarden deze vergunning wordt verleend.

Meer lezen:

 

Drone vliegen in het buitenland in de Specific category

Drone vliegen in het buitenland in de Specific category

Steeds meer operators willen graag in het buitenland vliegen in de Specific category. Hoe werkt dat?Drone vliegen in het buitenland met de cross-border procedure Als je in het buitenland wilt gaan vliegen met je drone dan kan dat het meest eenvoudig in de Open...

RemoteID’s voldoen (nog) niet aan de wettelijke normering

RemoteID’s voldoen (nog) niet aan de wettelijke normering

Remote ID voldoet nog niet aantoonbaar  Zoals je wellicht weet is Remote ID per 1 januari 2024 verplicht voor drones. Remote ID is een signaal dat elke drone moet uitzenden. ILT, afdeling Toezicht Operaties Onbemande luchtvaartuigen, moedigt operators in Nederland aan...

Trainingen en workshops 2024 in de agenda Droneconsultancy

Trainingen en workshops 2024 in de agenda Droneconsultancy

Ook in 2024 verzorgen wij diverse trainingen en workshops voor professionele drone-operators met als doel om kennis en inzicht te vergroten op gebied van droneregelgeving in de Specific Category. Wij bieden deze trainingen en workshops aan voor zowel startende...

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Op 1 januari 2024 – volgens het Ministerie en ILT zal die datum niet meer worden uitgesteld – moeten drones uitgerust zijn met een C-label (C0 – C4). Ook voor de Specific category komen de Standaard Scenario’s beschikbaar. Wat verandert er allemaal nog meer? Moet ik...

Drone exploitatievergunning OA overdraagbaar?

Drone exploitatievergunning OA overdraagbaar?

Regelmatig krijg ik de vraag of een exploitatievergunning overdraagbaar is. Soms krijg ik deze vraag omdat een drone-operator op korte termijn een opdracht kan krijgen en snel een vergunning nodig heeft. In andere gevallen wordt er mogelijk geschoven in de...

SORA 2.5 de belangrijkste veranderingen deel 2

SORA 2.5 de belangrijkste veranderingen deel 2

SORA 2.5 komt er aan. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Dit is deel 2.SORA gaat veranderen. In februari host EASA een 2-daagse workshop over dit onderwerp: https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/events/sora-workshop-version-20-25 In dit korte artikel...