Samenvatting omzetting ROC vergunning naar Specific

Op de Amsterdam Drone Week (ADW) deelden inspecteur ILT Maarten Bonnema en coordinator ILT Ronald Put de manier waarop ROC houders zullen worden omgezet. Wij waren erbij en schreven een korte samenvatting.

Timeline

Allereerst de timeline: adviseurs zoals Droneconsultancy en brancheorganisaties KnvvL en DCRO worden volgende week donderdag 8 juli ’21 uitgenodigd. Na de zomer volgen inhoudelijke ‘vertaalsessies’. In oktober komt de publicatie en kunnen we de aanvragen indienen. ILT verwacht de administratieve omzetting dan op tijd te kunnen regelen. Vóór 1 januari 2022 moeten alle vergunningen en bevoegdheden omgezet zijn.

Omzetting RPA-L

Heb je een RPA-L dan wordt deze omgezet naar A1-A3 en A2 + specific. Vanaf eind juli aan te vragen via een formulier bij RDW/NLR. Voor 31 oktober moet de aanvraag zijn gedaan. Cashback procedure voor de kosten van de RDW. Je moet het originele theorie-examen certificaat meesturen. Let op: de bevoegdheid geldt alleen voor VLOS. Bewaar je RPA-L goed want die is van grote waarde binnen de Specific categorie.

Omzetting ROC-light

Heb je een ROC-light? Dan krijg je A1-A3 en A2. Verder gaat het op dezelfde wijze als bij de RPA-L.

Omzetting R/T

Heb je R/T? Bewaar je brevet waar dat op staat. Er is nog geen goede oplossing gevonden in Europa. Wat is de nieuwe radioprocedure zonder PH-nummer? Nu is het idee om de naam van het bedrijf te gaan gebruiken. Ook dat is nog niet helemaal duidelijk.

Omzetting ROC vergunning

Hoe worden de privileges omgezet? Er wordt voorlopig uitgegaan van SORA risicoklasse SAIL I/II én denken vanuit EU. Dat is anders dan het eerst idee om PDRA te gaan maken. Dat werd te ingewikkeld.

Vanuit EU optiek is een vertaaltabel opgesteld. Er komt een verklaring in plaats van te werken met PDRA’s. Uitgangspunt is dat in november de administratieve afhandeling wordt gedaan. We zullen de handboeken moeten aanpassen. Volgende week worden adviseurs en brancheverenigingen uitgenodigd de omzetting zo handig mogelijk uit te voeren.

Nieuws over standaard scenario’s STS01 en STS02

STS 01 en 02 zullen zeer waarschijnlijk niet vanaf 2 december 2021 beschikbaar komen, maar vanaf 2 december 2023 omdat de C5 en C6 klassen nog niet beschikbaar zullen zijn. PDRA’s kunnen al wel worden gedeclareerd bij een exploitatievergunningsaanvraag. 

Contact met ILT

Maak zoveel mogelijk gebruik van het contactformulier op de website. ​Wil je een ingrijpende wijziging? ILT wil graag met intakegesprekken gaan werken. Wij faciliteren daarin graag.

Contact met Droneconsultancy

Doorpraten over deze verandering? Op 5 augustus en op verzoek ook op 16 augustus geeft Mark Hullegie een workshop aan ROC operators. Schrijf je snel in! Wij geven regelmatig trainingen over de EU regelgeving, ConOps en SORA. Kijk in de agenda. Ook helpen wij ROC operators bij deze lastige overgangsfase en bieden het up to date houden van handboeken aan.

Meer weten? Stuur Mark een bericht of vraag een vrijblijvende prijsopgave aan.

 

Audits ROC, Specific en LUC vergunning

Audits ROC, Specific en LUC vergunning

Sinds het voorjaar van 2021 zijn drie inspecteurs van ILT gestart met het auditen van drone opleidingsinstituten én van drone-operators. Hoe moet je daar op voorbereiden? Wat kun je ongeveer verwachten? Wat is de bedoeling van de inspecties?

Dronekeuring niet meer van deze tijd

Dronekeuring niet meer van deze tijd

Het is een bochtige weg: de discussie over de keuring van seriematig geproduceerde drones in Nederland. Ondanks de vele pogingen blijven ROC drone-operators nog altijd elke drone keuren om een ontheffing op de S-BvL te verkrijgen. Dit document is noodzakelijk om met...

Overgang naar EU regelgeving voor professionele drone-operators

Overgang naar EU regelgeving voor professionele drone-operators

Er gaat veel veranderen, ook voor ROC vergunninghouders.Tijd voor een update. Sinds 31/12/2020 is de nieuwe EU regelgeving van kracht, maar ROC operators vliegen door onder hun bestaande bevoegdheden.  Groeiende groep ROC houders Deze groep professionele operators is...