Training SORA voor professionals

850.00 excl. Btw

Online SORA training/workshop – 2-daagse

Tijdens deze tweedaagse training/workshop leer je zelf een ConOps en een SORA schrijven. Natuurlijk starten we met de basis: de ConOps. Tijdens de training reiken we je templates aan om effectiever aan de slag te kunnen. De training heeft een praktisch karakter, maar bevat ook theorie en achtergrondinformatie over de belangrijkste SORA begrippen. Aan bod komen alle SORA stappen, zoals ARC, GRC, SAIL tot en met de OSO’s. Leerdoelen zijn de belangrijkste SORA termen, het zelf kunnen schrijven van een ConOps én SORA en ontdekken waar de belangrijkste ‘draaiknoppen’ en onzekerheden zitten.

Deelnemer Ingo Kroon:

Prima uitgevoerd. Weer een stuk wijzer. Aanbeveling.

Voor wie?

Voor gevorderde drone-operators, adviseurs en organisaties die zelf in staat willen zijn een SORA te schrijven en/of deze methodiek willen leren begrijpen.

Je haalt het maximale uit de workshop als:

  • Je in staat bent een SORA zelfstandig te kunnen lezen. Een SORA bestaat uit ongeveer 60 pagina’s.
  • Je al ervaring hebt met Operationele Handboeken en/of een RPA-L/ Specific opleiding hebt gevolgd.

5 op voorraad

Meer informatie over de tweedaagse SORA training/workshop

De SORA biedt een adequate combinatie van ontwerp- en operationele mitigerende maatregelen voor het voorkomen van schade voor mensen op de grond of in de lucht. De drone-operator moet deze maatregelen begrijpen en vertalen in een begrijpelijke SORA. Het voordeel is, ten opzichte van de ‘oude regelgeving’ dat in principe elke operatie (ConOps) mogelijk kan worden.

Ondanks dat de SORA een op papier gestructureerd proces lijkt, vraagt dit van drone operators enige kennis en ervaring met mitigerende maatregelen. Met een SORA kun je de gewenste operatie gaan vliegen in de specific categorie. De basis van een SORA ligt in een zogenaamde ConOps. Tijdens deze onlinetraining leer je hoe je een ConOps schrijft en hoe je en SORA doorloopt. Dat doe je tijdens de training/workshop ook voor je eigen gewenste operatie of voor een fictieve casus. Op deze manier leer je zelf een SORA en een ConOps te maken. Zelf doen is in onze ogen toch nog altijd de beste manier om de methode te doorgronden.

In deze training/workshop leren deelnemers de SORA te doorgronden.

De training bestaat uit twee dagen:

Dag 1

Op de eerste dag gaan we na de kennismaking in op de theorie en schrijven we een ConOps aan de hand van het EU template. We behandelen de meest voorkomende terminologie, geven een overzicht van de SORA structuur en gaan kort in op de relatie met het Operationeel Handboek. Daarna maken we een start met het doorlopen van de SORA met behulp van het SORA format dat wij aanleveren. Het huiswerk na de 1e dag is het afronden van de SORA tot aan de OSO’s.

Dag 2

Op dag twee delen we ervaringen, stellen we elkaar en de training vragen over de doorlopen SORA en brengen we de risicoklasse omlaag door gebruik te maken van mitigerende maatregelen. In de middag op dag 2 gaan we in op de zogenaamde OSO’s die we nodig hebben om de SORA af te ronden. Hiermee ben je in staat om je eigen SORA verder af te ronden en eventueel te gebruiken bij een aanvraag voor een exploitatievergunning. Als klap op de vuurpijl zal de trainer jouw gemaakte SORA tot 1 maand na de cursusdatum een check doen voordat je de SORA indient bij ILT.

Resultaat van de training

Eenmaal een SORA zelf doorlopen. Je bent in staat om behulp van de huiswerkoefeningen zelf een SORA format in te vullen en de maatregelen toe te passen in je eigen situatie.

Waarde voor jou als deelnemer

  • Format SORA in Nederlands of Engels in Word;
  • Zelf gemaakte SORA die je kunt indienen;
  • Controle door de adviseur (tot 1 maand na dato).

Praktische informatie:

  • Online in Zoom of offline via Dutch Drone Academy
  • 2 dagen van 10:00 tot 16:00 (met een week tussen dag 1 en dag 2)
  • Minimaal 4 deelnemers
  • Maximaal 8 deelnemers
  • Vooraf huiswerk en huiswerk na iedere cursusdag (totaal ca. 8 uur)

Prijs: €850,00,- excl. Btw per deelnemer

Na aanmelding krijg je een vragenlijst om zelf te starten met de ConOps. Tijdens de training is er ruimte om deze te verfijnen.

Trainer

Mark Hullegie | droneconsultant en eigenaar Droneconsultancy Mark schreef SORA’s in opdracht van Rijkswaterstaat, ILT en drone-operators en is sinds 2017 droneconsultant. Mark is deelnemer in de expertgroep drones en helpt operators aan professionele vergunningen voor drone-operaties (ConOps).