[Update maart 2022: Opt-in voor State Operators per 1 april voor nieuwe toetreders en 1 juni voor Brandweer, Douane enzovoort].

Van de Politie, Brandweer, Douane, Kustwacht en Defensie weet iedereen dat ze ‘State Operator zijn, want dat was volgens ICAO al vastgesteld, maar zijn het er meer? Het antwoord is ja. Ook  andere ‘overheidsgerelateerde’ vliegorganisaties zoals Omgevingdienst, Waterschap, Rijkswaterstaat, ILT, NVWA, Provincie en Gemeente zijn ook een ‘State Operator’

Notitie State Operations

In opdracht van Rijkswaterstaat faciliteerde Droneconsultancy een constructief doorlopen traject van zes maanden met de bovengenoemde partijen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap wat resulteerde in de notitie: ‘State Operations versie 1.0’.

De strekking van de notitie is dat Nederlandse staatsgerelateerde organisaties die sinds 2018 formeel ‘State Operations’ uitvoeren en daarmee State Operator zijn, een keuze kregen:
1. UAS blijven vliegen onder de NL regelgeving (Roabl) onder de noemer ‘State Operations’.
2. Opt-in van (gedeelten van) de EU droneregelgeving (of een overeenkomstige toepassingverklaring).

De voornaamste conclusie uit het gezamenlijke traject is dat de meeste drone-operaties van State Operators onder EU regelgeving gevlogen kunnen worden. Het is daarnaast ook heel onhandig om twee regimes te houden qua regelgeving. Voor Douane, Brandweer en Politie ligt overzetten iets genuanceerder. Deze conclusies zijn overgenomen door het Ministerie.

In praktijk betekent dit dat sommige operators die al uitgingen van het blijvend vliegen onder Nationale regelgeving: RPA-L, ROC of ROC-light alsnog zullen overschakelen naar Europa. Andere die al bezig waren met de Europese regelgeving en op dit moment ‘formeel gezien’ illegaal vliegen omdat ze State Operator zijn (en dus zouden moeten voldoen aan Nationale wetgeving), zullen vanaf 2022 gewoon in de Open en Specific categorie kunnen vliegen.

 

Wie zijn State Operator?

Overheidsdiensten die met drones vliegen. Dat zijn State Operators volgens de ILT. Tot 2018 waren dat enkel volgens ICAO gedefinieerde organisaties als Defensie, Politie, Brandweer, Kustwacht en Douane. Vanaf 4 juli 2018 is de verordening 2018/1139 van kracht waarin een bredere definitie gehanteerd is voor diensten die vrijgesteld kunnen worden van de EU regelgeving. (lid 6 van de “VERORDENING (EU) 2018/1139 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD” van 4 juli 2018):

De Basic Regulation sluit in artikel 2 lid 3 luchtvaartuigen uit die gebruikt worden voor militaire, douane-, politie-, opsporings- en reddings-, brandbestrijdings-, grenscontrole-, kustbewakings- of soortgelijke activiteiten of diensten onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een lidstaat.

Operators die deze taken namens de overheid uitvoeren, voeren dus State Operations uit. In theorie zijn dat meer dan vierhonderd organisaties in Nederland. Zij vliegen in principe onder nationale wetgeving, tenzij de Nederlandse overheid besluit om voor een of meerdere diensten of activiteiten bepaalde EU artikelen juist wel van toepassing te verklaren (zogenaamde opt-in).

 

Wanneer en hoe kunnen State Operators een Opt-in aanvragen?

Ron van de Leijgraaf van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, meldde begin maart ’22 uit te gaan van opt-in (EU regels dus) per 1 april 2022. De HUF toets om te controleren of de Opt-in ook in praktijk uitvoer is, is gedaan. MinienW publiceert de Opt-in in de staatscourant door middel van een bekendmaking van de minister. Parallel wordt ook EASA geïnformeerd. Helaas is door drukte, onderbezetting, door nieuwe inzichten en uitvoeringsproblemen vertraging ontstaan.

Bestaande State Operator ROC houders zoals Waterschap Aa en Maas en Omgevingsdienst IJmond kregen momenteel uitstel voor de omzetting van ROC naar de EU. Nieuwe State Operators mogen per 1 april een aanvraag doen voor een exploitatievergunning op basis van de Opt-in. Voor de State Operators die heimelijk willen vliegen volgt een aanvullend traject omdat dit echt wat grondiger doorgesproken en afgewogen moet worden.

Mark Hullegie, Droneconsultancy

 


Wil je advies op gebied van State Operations of een exploitatievergunning, STS, PDRA of LUC? Of wil je een omzetting van je handboek naar EU format? Plan een verkennende afspraak via de website of download het informatiepakket via de homepage.

 

Project-bomen voor Droneconsultancy

Project-bomen voor Droneconsultancy

In Coronatijd hebben we toch ook allemaal weer ontdekt hoe belangrijk de natuur is. Niet alleen die van ver-weg, maar juist ook de natuur om de hoek is zo belangrijk. Bij Droneconsultancy hebben we besloten om niet alleen te genieten van het bos, maar er ook aan bij te gaan dragen, want het is hoog tijd dat we werkelijk iets terugdoen voor de aarde.

EU droneregelgeving in de Specific categorie

EU droneregelgeving in de Specific categorie

Mogelijkheden in de Specific categorie (update maart 2022)De nieuwe EU regelgeving voor onbemande luchtvaart zijn risicogebaseerd. De regels worden op EU niveau vastgesteld, terwijl de uitvoering op nationaal niveau wordt georganiseerd. Er is geen onderscheid...

Binnenring CTR toegankelijk voor drones

Binnenring CTR toegankelijk voor drones

Hoera! Eindelijk kunnen drone-operators die met een vergunning vliegen in de Specific category de gehele CTR gebruiken voor de opdrachten die ze uitvoeren.

Oost West thuis best: Droneconsultancy kantoor thuis

Oost West thuis best: Droneconsultancy kantoor thuis

Kantoor aan huis In 2021 zijn wij van de Gijsbrecht van Amstelstraat naar huis gegaan. Geheel tegendraads, in het voorjaar middenin de Coronacrisis, kozen wij juist voor een kantoor aan huis terwijl veel mensen snakten om weer van huis weg te gaan. Het past bij onze...

Nachtvliegen met drones (buiten UDP)

Nachtvliegen met drones (buiten UDP)

Regelmatig nachtvliegen voor drone-operators nu ook mogelijkDe Nationale wetgeving verbiedt nachtvliegen met drones in Nederland. Sinds 2021 was nachtvliegen al beperkt mogelijk met een ROC vergunning en daar was een eenmalige ontheffingsaanvraag voor vereist....