Eerste PDRA’s met exploitatievergunning goedgekeurd in Nederland!

De EU-regelgeving biedt nieuwe mogelijkheden en is zodanig anders dan de vorige Nederlandse wetgeving dat we er allemaal aan moeten wennen. In principe is alles mogelijk zolang je de risico’s maar kunt beheersen. Het is ‘risk based’ in tegenstelling tot het Nederlandse ‘rule based’. De voorgeschreven risicoanalyse onder de Europese wetgeving is de SORA methodiek. Die is niet eenvoudig toe te passen, ondanks de tooling die inmiddels voorhanden is. Daarom is er ook een aantal Europese PDRA’s ontwikkeld die operators in staat stelt toch in de Specific categorie te vliegen.

Wat kun je nu eigenlijk met een PDRA? Is deze in Nederland te gebruiken voor het vliegen in de Specific categorie? Het antwoord is: jazeker! Sinds vandaag zijn er een tweetal blije klanten, MediaGen | Dronewize NLD-OA-001/01 en Matthijs de Vos NLD-OA-002/01 die via de PDRA-S01 onder een exploitatievergunning vliegen. Het was een enorme zoektocht in nauwe samenwerking met de ILT, maar het is gelukt.

Wat kun je met een PDRA?

Begin dit jaar wisten we niet eens of we de PDRA konden gebruiken, laat staan wat je ermee zou kunnen doen. De PDRA is – weten we nu – in te zetten voor vele operaties, zoals het vliegen in militaire CTR’s en zelfs civiele CTR’s én zelfs (op termijn) de binnenring. De voorwaarde is dat de procedures goed staan beschreven in het Operationele Handboek én dat je de voorwaarden en beperkingen van de PDRA respecteert.

Wat zijn de belangrijkste beperkingen van PDRA-S01*?

 • Geen autonome operaties: de piloot op afstand moet de controle over de UA kunnen behouden.
 • De piloot op afstand mag niet werken vanuit een rijdend voertuig.
 • De piloot op afstand mag de besturing van de UA niet overdragen.
 • VLOS (Visual Line of Sight)
 • Gewicht lager dan 25 kg.
 • Doorsnede UAS kleiner dan 3 meter.
 • Vliegen in geozones die gesloten zijn voor de Open categorie, zoals militaire en civiele CTR’s, inclusief stedelijke gebieden, industrie, haven, nachtvluchten etc.
 • Gecontroleerd grondgebied*
 • Maximale vlieghoogte 120 meter (bij objecten + 15 meter)
 • Grondrisicobuffer 1:3 (30 meter hoog, 10 meter afstand
 • Geen gevaarlijke goederen.
 • UAS-operaties moeten worden uitgevoerd over een gecontroleerd grondoppervlak.

*Wij hebben de PDRA-voorwaarden samengevat. De details lees je in de EASA Easy Access Rules.

Met name de laatste beperking is voor sommige operators niet wenselijk. Het volledige Operationele Volume moet namelijk vrij blijven van ‘uninvolved people’. Het OV bestaat uit het vlieggebied én het zogenaamde contingency gebied.

Wat heb je nodig?

 • In de PDRA worden de STS-01 opleidingseisen genoemd. Wij raden daarom aan de opleiding A1/A2/A3 en de aanvullende competenties te leren. Opleiding en toetsing is mogelijk bij een aantal erkende vliegscholen in Nederland. Een medische keuring is niet (meer) nodig.
 • Verder ben je verzekerd (aansprakelijkheid) en verklaar je (eventueel met bewijsmateriaal) dat je UAS luchtwaardig is.
 • Je hebt een ConOps beschrijving en een Operationeel Handboek nodig met daarin de juiste procedures.

Er zijn momenteel nog drie PDRA’s met andere voorwaarden. Wil je ook vliegen in de Specific onder een PDRA? Neem contact op via mark@droneconsultancy.nl

Wil je meer weten of zelf een PDRA aanvragen? Kijk voor training of een workshop in de agenda voor de volgende Specific Operations Workshop.

Wij geven regelmatig trainingen over de EU regelgeving, ConOps en SORA. Kijk in de agenda. Ook helpen wij ROC operators bij deze lastige overgangsfase en bieden het up to date houden van handboeken aan.

Drone vliegen in het buitenland in de Specific category

Drone vliegen in het buitenland in de Specific category

Steeds meer operators willen graag in het buitenland vliegen in de Specific category. Hoe werkt dat?Drone vliegen in het buitenland met de cross-border procedure Als je in het buitenland wilt gaan vliegen met je drone dan kan dat het meest eenvoudig in de Open...

RemoteID’s voldoen (nog) niet aan de wettelijke normering

RemoteID’s voldoen (nog) niet aan de wettelijke normering

Remote ID voldoet nog niet aantoonbaar  Zoals je wellicht weet is Remote ID per 1 januari 2024 verplicht voor drones. Remote ID is een signaal dat elke drone moet uitzenden. ILT, afdeling Toezicht Operaties Onbemande luchtvaartuigen, moedigt operators in Nederland aan...

Trainingen en workshops 2024 in de agenda Droneconsultancy

Trainingen en workshops 2024 in de agenda Droneconsultancy

Ook in 2024 verzorgen wij diverse trainingen en workshops voor professionele drone-operators met als doel om kennis en inzicht te vergroten op gebied van droneregelgeving in de Specific Category. Wij bieden deze trainingen en workshops aan voor zowel startende...

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Op 1 januari 2024 – volgens het Ministerie en ILT zal die datum niet meer worden uitgesteld – moeten drones uitgerust zijn met een C-label (C0 – C4). Ook voor de Specific category komen de Standaard Scenario’s beschikbaar. Wat verandert er allemaal nog meer? Moet ik...

Dronegebruik in natura2000 gebieden

Dronegebruik in natura2000 gebieden

Al jaren is er veel te doen over natura2000 gebieden en drones. In dit blog delen we onze kennis. Recent schreven wij een notitie over dronegebruik in de Natura2000 gebieden. De regelgeving voor dronegebruik in Europa is vastgelegd in een aantal verordeningen en er...

Drone exploitatievergunning OA overdraagbaar?

Drone exploitatievergunning OA overdraagbaar?

Regelmatig krijg ik de vraag of een exploitatievergunning overdraagbaar is. Soms krijg ik deze vraag omdat een drone-operator op korte termijn een opdracht kan krijgen en snel een vergunning nodig heeft. In andere gevallen wordt er mogelijk geschoven in de...