Mogelijkheden in de Specific categorie (update maart 2022)

De nieuwe EU regelgeving voor onbemande luchtvaart zijn risicogebaseerd. De regels worden op EU niveau vastgesteld, terwijl de uitvoering op nationaal niveau wordt georganiseerd. Er is geen onderscheid meer tussen de recreant en professional en de veiligheid wordt geborgd door een combinatie van operationele maatregelen (beperkingen) in EU2019/947 én technische (product) eisen in EU2019/945.

Formeel zijn er drie manieren om te vliegen in de Specific categorie:

  1. Declaratie van een of meerdere standaard scenario’s vanaf 1 januari 2024.
  2. Via een vooraf verkregen authorisatie van een specifieke operatie (exploitatievergunning) op basis van een SORA analyse of een PDRA.
  3. LUC (Light UAV Operator Certificaat).

De drone-operator in de Specific categorie heeft te maken met maatwerk, in tegenstelling tot de Open categorie. Dat betekent dat een operator voor ieder type operatie (bijvoorbeeld: een drone-inspectie van een petrochemische installatie, of een filmopname met een wat zwaardere drone binnen stedelijk gebied) eerst alle veiligheidsrisico’s in kaart moet brengen, dan moet uitwerken hoe die risico’s in de hand worden gehouden middels mitigerende maatregelen, dat geheel ter goedkeuring voorlegt aan de ILT, en pas na goedkeuring mag beginnen met vliegen.

De methode voor het bepalen van risico’s is vastgesteld: SORA (Specific Operations Risk Assessment). Binnen deze risicoanalyse wordt onderscheid gemaak tussen het grond risico (GRC) en een luchtrisico (ARC). In alle gevallen draait het om het risico om letsel bij mensen te veroorzaken, zowel op de grond als in de lucht.

 

Droneklassen

Elke UAS in Europa krijgt een C markering die verbonden is aan een droneklasse C0 t/m C6. Deze klassen zijn direct gekoppeld aan type vliegoperaties (A1, A2 en A3) met bijbehorende restricties. Veiligheid kan daarnaast beter worden gehandhaafd doordat zowel de operator is geregistreerd en getraind én via de drone een registratienummer uitzendt tijdens de vlucht. De fabrikant krijgt de verantwoordelijkheid om een conformiteitsbeoordeling uit te (laten) voeren.

Voor het vliegen in de Specific categorie, is in principe geen CE label nodig, tenzij de operator een standaard scenario STS wil declareren waarvoor deze wel wordt vereist. In opinion 05/2019 zijn door EASA bijvoorbeeld twee scenario’s ontwikkeld waarin twee nieuwe Cx klassen voor drones vereist: C5 en C6. Het gebruik van drones met klasse-identificatielabel C0, C1, C2, C3 en C4 is vanaf 1 januari 2024 verplicht in de open categorie (tenzij er gebruik wordt gemaakt van particulier gebouwde drones).

 

Ingangsdatum declaratie STS vertraagd naar 1 januari ’24

Eerdere berichten van EASA melden dat vanaf juli ’22 en later vanaf december ’23 standaards scenario’s (STS) gedeclareerd kunnen worden. Vandaag, op 15 maart 2022, heeft de Europese Commissie Verordening (EU) 2022/425 (https://lnkd.in/dHhqMHTr) gepubliceerd tot wijziging van enkele toepasselijkheidsdata van Verordening (EU) 2019/947:

  • Drones met klasse-identificatielabel te gebruiken in de open categorie vanaf 1 januari 2024
  • Drones zonder klasse-identificatielabel kunnen tot 31 december 2023 worden gebruikt in de “beperkte” open categorie volgens artikel 22 van Verordening 2019/947.
  • Drones zonder klasse-identificatielabel die vóór 31 december 2023 zijn gekocht, kunnen ook na 1 januari 2024 in A1 of A3 (afhankelijk van hun gewicht) worden gebruikt.
  • Identificatie op afstand voor drones in de specifieke categorie verplicht vanaf 1 januari 2024.
  • EU-standaardscenario’s van toepassing vanaf 1 januari 2024

Als voorlopige voorziening, omdat de C5 en C6 labels nog niet worden uitgegeven en STS niet gedeclareerd kunnen worden, ontwikkelde EASA de zogenaamd PDRA (Pre Defined Risk Analysis) waarmee operators bij de autoriteit (ILT) op een relatief eenvoudige en goedkopere wijze toestemming kunnen krijgen om te vliegen in de Specific Category. Lees meer over de eerste PDRA’s in Nederland via Droneconsultancy.

Meer weten over wat voor jouw situatie het meest handig is om te doen? Volg een workshop vliegen in de Specific category of boek een consult

 

 

 

 

Drone vliegen in het buitenland in de Specific category

Drone vliegen in het buitenland in de Specific category

Steeds meer operators willen graag in het buitenland vliegen in de Specific category. Hoe werkt dat?Drone vliegen in het buitenland met de cross-border procedure Als je in het buitenland wilt gaan vliegen met je drone dan kan dat het meest eenvoudig in de Open...

RemoteID’s voldoen (nog) niet aan de wettelijke normering

RemoteID’s voldoen (nog) niet aan de wettelijke normering

Remote ID voldoet nog niet aantoonbaar  Zoals je wellicht weet is Remote ID per 1 januari 2024 verplicht voor drones. Remote ID is een signaal dat elke drone moet uitzenden. ILT, afdeling Toezicht Operaties Onbemande luchtvaartuigen, moedigt operators in Nederland aan...

Trainingen en workshops 2024 in de agenda Droneconsultancy

Trainingen en workshops 2024 in de agenda Droneconsultancy

Ook in 2024 verzorgen wij diverse trainingen en workshops voor professionele drone-operators met als doel om kennis en inzicht te vergroten op gebied van droneregelgeving in de Specific Category. Wij bieden deze trainingen en workshops aan voor zowel startende...

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Dronevliegen – wat verandert er per 1 januari 2024?

Op 1 januari 2024 – volgens het Ministerie en ILT zal die datum niet meer worden uitgesteld – moeten drones uitgerust zijn met een C-label (C0 – C4). Ook voor de Specific category komen de Standaard Scenario’s beschikbaar. Wat verandert er allemaal nog meer? Moet ik...

Dronegebruik in natura2000 gebieden

Dronegebruik in natura2000 gebieden

Al jaren is er veel te doen over natura2000 gebieden en drones. In dit blog delen we onze kennis. Recent schreven wij een notitie over dronegebruik in de Natura2000 gebieden. De regelgeving voor dronegebruik in Europa is vastgelegd in een aantal verordeningen en er...

Drone exploitatievergunning OA overdraagbaar?

Drone exploitatievergunning OA overdraagbaar?

Regelmatig krijg ik de vraag of een exploitatievergunning overdraagbaar is. Soms krijg ik deze vraag omdat een drone-operator op korte termijn een opdracht kan krijgen en snel een vergunning nodig heeft. In andere gevallen wordt er mogelijk geschoven in de...