fbpx

Mogelijkheden in de Specific categorie

De formele ingangsdatum van de EU-regelgeving voor Unmanned Aircraft System (hierna UAS, drone) is met zes maanden verschoven naar 1/1/2021. Vanaf dat moment start de uitfasering van de huidige nationale regelgeving en kunnen drone-operators ook vliegen onder EU-regelgeving. 

Voor ROC houders in Nederland is het nu onzeker of zij hun investering in de certificering (€10k – €20k) terug zullen verdienen. Voor een deel van de professionele drone-operators is deze onzekerheid nu reden om te wachten en niet verder te investeren. Voor anderen is deze onzekerheid juist reden om nu wel te kiezen voor een ROC vergunning, of om deze uit te breiden. Zij hopen daarmee rustig door te vliegen onder bestaande voorwaarden en minder last te hebben van de verwarring na 1/1/2021. Ook gaan er geruchten rond dat een LUC aanvraag bij de ILT straks het driedubbele kost als een ROC aanvraag nu.

Mogelijkheden in de specific categorie

De nieuwe EU regelgeving voor onbemande luchtvaart is risicogebaseerd. De regels worden op EU niveau vastgesteld, terwijl de uitvoering op nationaal niveau wordt georganiseerd. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen de recreant en professional en de veiligheid zal worden geborgd door een combinatie van operationele maatregelen (beperkingen) in EU2019/947 én technische (product) eisen in EU2019/945.

Echter, voor de specific categorie blijkt dat er (nog) geen producteisen worden gesteld. De veiligheid moet volledig worden gewaarborgd door operationele maatregelen. Formeel zijn er drie manieren om te vliegen in de Specific categorie:

  1. Declaratie van een of meerdere standaard scenario’s.
  2. Via een vooraf verkregen authorisatie van een specifieke operatie (exploitatievergunning) op basis van een SORA analyse.
  3. LUC (Light UAV Operator Certificaat).

De drone-operator in de Specific categorie heeft te maken met maatwerk, in tegenstelling tot de Open categorie. Dat betekent dat een operator voor ieder type operatie (bijvoorbeeld: een drone-inspectie van een petrochemische installatie, of een filmopname met een wat zwaardere drone binnen stedelijk gebied) eerst alle veiligheidsrisico’s in kaart moet brengen, dan moet uitwerken hoe die risico’s in de hand worden gehouden middels mitigerende maatregelen, dat geheel ter goedkeuring voorlegt aan de ILT, en pas na goedkeuring mag beginnen met vliegen.

De methode voor het bepalen van risico’s is vastgesteld: SORA (Specific Operations Risk Assessment). Binnen deze risicoanalyse wordt onderscheid gemaak tussen een ground risico (GRC) en een luchtrisico (ARC).

Droneklassen

Elke UAS in Europa krijgt een CE markering die verbonden is aan een droneklasse C0 t/m C4. Deze klassen zijn direct gekoppeld aan type vliegoperaties (A1, A2 en A3) met bijbehorende restricties. Veiligheid kan daarnaast beter worden gehandhaafd doordat zowel de operator is geregistreerd en getraind én via de drone een registratienummer uitzendt tijdens de vlucht. De fabrikant krijgt de verantwoordelijkheid om een conformiteitsbeoordeling uit te (laten) voeren. Voor het vliegen in de Specific categorie, is in principe geen CE label nodig, tenzij de operator een standaard scenario wil declareren waarvoor deze wel wordt vereist. In opinion 05/2019 zijn door EASA bijvoorbeeld twee scenario’s ontwikkeld waarin twee nieuwe CE klassen voor drones vereist: C5 en C6.

Volgens EASA’s Opinion No 05/2019 kunnen operators nationale standaard scenario’s aanvragen tot 1 juni 2022. Deze blijven geldig tot juni 2024. Vanaf 1 juni 2022 worden de C5 en C6 labels gebruikt voor de EU standaard scenario’s.

Als voorlopige voorziening, omdat de C5 en C6 labels nog niet worden uitgegeven, ontwikkelde EASA het zogenaamd PDRA (Pre Defined Risc Analysis) waarmee operators bij de autoriteit (ILT) op een relatief eenvoudige wijze toestemming kunnen krijgen om te vliegen binnen de standaard scenario’s.

Overgangsperiode

Voor ROC houders is de vraag wanneer zij overgezet worden naar de Specific category en vanaf wanneer zij gebruik kunnen maken van de door de EU gespecificeerde standaard scenario’s, CE C5/C6 labels en PDRA methodiek om nieuwe operaties te vliegen en UAS toe te voegen aan hun vloot. Er lijkt een juridisch gat te ontstaan: momenteel wordt elke UAS getest en uiteindelijk krijgen we typecertificering met CE marking. Maar in de tussentijd is er niets geregeld en wordt besluitvorming overgelaten aan nationale overheden. Formeel mogen de ROC houders nog twee jaar doorvliegen op hun bestaande ROC met bijbehorende goedkeuring. 

 

Meer weten? Stuur Mark een bericht of vraag een vrijblijvende offerte aan.

 

Foto bovenaan dit artikel: Dutch Drone Survey

 

 

 

 

Consultatieronde: kosten specific categorie bekend

Consultatieronde: kosten specific categorie bekend

Zojuist is de start van de internetconsultatie Regels voor onbemande luchtvaartuigen (drones) en uitvoering Europese Verordeningen afgekondigdNieuwe Europese regels Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het vliegen met een onbemand luchtvaartuig...

Overgang naar EU regelgeving voor professionele drone-operators

Overgang naar EU regelgeving voor professionele drone-operators

Er gaat veel veranderen, ook voor ROC vergunninghouders.De formele ingangsdatum van de EU-regelgeving voor Unmanned Aircraft System (hierna UAS, drone) is met zes maanden verschoven naar 1/1/2021. Vanaf dat moment start de uitfasering van de huidige nationale...

Is een ROC vergunning overdraagbaar?

Is een ROC vergunning overdraagbaar?

ROC vergunning overnemen?Recent kreeg ik een vraag: kan ik een ROC vergunning van een andere partij overnemen? Is een ROC overdraagbaar? Een ROC is een vergunning en deze wordt via een beschikking afgegeven. Een beschikking is uniek en entiteit gebonden. Met andere...