Mogelijkheden in de Specific categorie (update maart 2022)

De nieuwe EU regelgeving voor onbemande luchtvaart zijn risicogebaseerd. De regels worden op EU niveau vastgesteld, terwijl de uitvoering op nationaal niveau wordt georganiseerd. Er is geen onderscheid meer tussen de recreant en professional en de veiligheid wordt geborgd door een combinatie van operationele maatregelen (beperkingen) in EU2019/947 én technische (product) eisen in EU2019/945.

Formeel zijn er drie manieren om te vliegen in de Specific categorie:

  1. Declaratie van een of meerdere standaard scenario’s vanaf 1 januari 2024.
  2. Via een vooraf verkregen authorisatie van een specifieke operatie (exploitatievergunning) op basis van een SORA analyse of een PDRA.
  3. LUC (Light UAV Operator Certificaat).

De drone-operator in de Specific categorie heeft te maken met maatwerk, in tegenstelling tot de Open categorie. Dat betekent dat een operator voor ieder type operatie (bijvoorbeeld: een drone-inspectie van een petrochemische installatie, of een filmopname met een wat zwaardere drone binnen stedelijk gebied) eerst alle veiligheidsrisico’s in kaart moet brengen, dan moet uitwerken hoe die risico’s in de hand worden gehouden middels mitigerende maatregelen, dat geheel ter goedkeuring voorlegt aan de ILT, en pas na goedkeuring mag beginnen met vliegen.

De methode voor het bepalen van risico’s is vastgesteld: SORA (Specific Operations Risk Assessment). Binnen deze risicoanalyse wordt onderscheid gemaak tussen het grond risico (GRC) en een luchtrisico (ARC). In alle gevallen draait het om het risico om letsel bij mensen te veroorzaken, zowel op de grond als in de lucht.

 

Droneklassen

Elke UAS in Europa krijgt een C markering die verbonden is aan een droneklasse C0 t/m C6. Deze klassen zijn direct gekoppeld aan type vliegoperaties (A1, A2 en A3) met bijbehorende restricties. Veiligheid kan daarnaast beter worden gehandhaafd doordat zowel de operator is geregistreerd en getraind én via de drone een registratienummer uitzendt tijdens de vlucht. De fabrikant krijgt de verantwoordelijkheid om een conformiteitsbeoordeling uit te (laten) voeren.

Voor het vliegen in de Specific categorie, is in principe geen CE label nodig, tenzij de operator een standaard scenario STS wil declareren waarvoor deze wel wordt vereist. In opinion 05/2019 zijn door EASA bijvoorbeeld twee scenario’s ontwikkeld waarin twee nieuwe Cx klassen voor drones vereist: C5 en C6. Het gebruik van drones met klasse-identificatielabel C0, C1, C2, C3 en C4 is vanaf 1 januari 2024 verplicht in de open categorie (tenzij er gebruik wordt gemaakt van particulier gebouwde drones).

 

Ingangsdatum declaratie STS vertraagd naar 1 januari ’24

Eerdere berichten van EASA melden dat vanaf juli ’22 en later vanaf december ’23 standaards scenario’s (STS) gedeclareerd kunnen worden. Vandaag, op 15 maart 2022, heeft de Europese Commissie Verordening (EU) 2022/425 (https://lnkd.in/dHhqMHTr) gepubliceerd tot wijziging van enkele toepasselijkheidsdata van Verordening (EU) 2019/947:

  • Drones met klasse-identificatielabel te gebruiken in de open categorie vanaf 1 januari 2024
  • Drones zonder klasse-identificatielabel kunnen tot 31 december 2023 worden gebruikt in de “beperkte” open categorie volgens artikel 22 van Verordening 2019/947.
  • Drones zonder klasse-identificatielabel die vóór 31 december 2023 zijn gekocht, kunnen ook na 1 januari 2024 in A1 of A3 (afhankelijk van hun gewicht) worden gebruikt.
  • Identificatie op afstand voor drones in de specifieke categorie verplicht vanaf 1 januari 2024.
  • EU-standaardscenario’s van toepassing vanaf 1 januari 2024

Als voorlopige voorziening, omdat de C5 en C6 labels nog niet worden uitgegeven en STS niet gedeclareerd kunnen worden, ontwikkelde EASA de zogenaamd PDRA (Pre Defined Risk Analysis) waarmee operators bij de autoriteit (ILT) op een relatief eenvoudige en goedkopere wijze toestemming kunnen krijgen om te vliegen in de Specific Category. Lees meer over de eerste PDRA’s in Nederland via Droneconsultancy.

Meer weten over wat voor jouw situatie het meest handig is om te doen? Volg een workshop vliegen in de Specific category of boek een consult

 

 

 

 

3 tips ter voorbereiding van ILT audits van drone-operaties

3 tips ter voorbereiding van ILT audits van drone-operaties

Hoe gaat een audit in zijn werk? 3 tips om goed voorbereid te zijn.Een aantal van onze klanten heeft inmiddels een audit van de ILT gehad. Veel andere klanten vragen: wat komt daarbij kijken? Hoe gaat dat? Het begint met een brief per email die je ca. 1 maand van...

Dronevliegen in de Specific categorie

Dronevliegen in de Specific categorie

Professioneel dronevliegen in de Specific categorie, zo gaat dat:Over standaard scenario’s, PDRA’s en SORA methodiek voor Specific categorie drone-operatorsAls je als operator niet voldoende kunt doen in de Open categorie (zwaardere drone, binnen zones etc.), dan kom...

State Operations Opt-in per 1 juni 2022

State Operations Opt-in per 1 juni 2022

‘Overheidsgerelateerde’ vliegorganisaties zoals Omgevingdienst, Waterschap, Rijkswaterstaat, ILT, NVWA, Provincie en Gemeente zijn een ‘State Operator’. Wat kunnen zij doen om legaal met een drone te vliegen?

Project-bomen voor Droneconsultancy

Project-bomen voor Droneconsultancy

In Coronatijd hebben we toch ook allemaal weer ontdekt hoe belangrijk de natuur is. Niet alleen die van ver-weg, maar juist ook de natuur om de hoek is zo belangrijk. Bij Droneconsultancy hebben we besloten om niet alleen te genieten van het bos, maar er ook aan bij te gaan dragen, want het is hoog tijd dat we werkelijk iets terugdoen voor de aarde.

Binnenring CTR toegankelijk voor drones

Binnenring CTR toegankelijk voor drones

Hoera! Eindelijk kunnen drone-operators die met een vergunning vliegen in de Specific category de gehele CTR gebruiken voor de opdrachten die ze uitvoeren.